Breiflabb og Piggvar


I Fredrikstad Blad Mandag 8. Juli 1996 presenteres på siste side en artikkel av Terje Carlsen om to sportsdykkere som angivelige skal ha fanget en breiflabb ved Søster Øyene. Dykkerne er også avbildet - med en ganske alminnelig piggvar.

Reaktøransvar i norske aviser kan nok være vanskelig når det gjelder politisk kronikk og andre fremstillinger basert på personlig oppfatning og tolking. Men leserne bør vel kunne stole på at ansvaret praktiseres når det gjelder vanlige vitenskapelige fakta på grunnskole nivå, spesielt noe så banalt som identifisering av en ganske alminnelig norsk flyndre.Lophius piscatorius (Linné). Breiflabb. Lengde.- Inntil 2m. Hode: Stort, groteskt, med en enorm munn; mye bredere enn resten av kroppen; ca. 3 lange pigger sitter på rad mellom munnen og øynene; den forreste piggen har en kjøttfull tupp som virker som lokkemat for å lure små fisk innen nunnens rekkevidde; gjellespalter like bak brystfinnene. Kropp: Noe flattrykt rygg og underside og smalner av mot halen; ryggfinnen langt bak. Habitat: På grunt vann og ned til 500 m. Utbredelse: Middelhavet, Atlanterhavet og Nordsjøen norskekysten til Finnmark.


Scophthalmus maximus (Linné) Piggvar. Lengde. Inntil 60 cm. Hode; Lang ryggfinne begynner mellom munnen og øynene. Kropp; Rund; venstrevendt; bryst- og bukfinner; adskilt gattfinne; mangler skjell; oversida har en rekke små, harde opphevete plater som gir en ru overflate; sidelinja kurver bratt over brystfinnen. Farge; Oversiden varierer etter bunnen og behov for kamuflasje; flekket halefinne; lys underside. Habitat ; På mudder-, sand- og grusbunn; fra grunt vann ned til 100 m. Utbredelse. Middelhavet, Atlanterhavet, Nordsjøen og Østersjøen; norskekysten nord til polarsirkelen.


Fra A.C. Campbell Planter og Dyr i Grunne Farvann
Illustrasjoner James Nicholls
(Hamlyn Guide to the Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe)
Norsk utgave Gyldendal Norsk Forlag 1976
ISBN 82-05-09243-5Børre Ludvigsen 080796