Dansk Mast

Den optiske telegraf i Norge og Danmark - de første "svitsjede" datanett?I Scientific American Januar 1994 skriver Gerard J. Holzmann og Björn Pehrson om de optiske telegrafene i artikkelen The First data Networks.

I Norge hadde vi lenge hatt vetene og i forbindelse med Napleonskrigene kom de første datanettene etter mønster fra Danmark.
borrel@hiof.no