Kartet er hentet fra en serie oversiktskart med informasjon om fordeling av trafikk og noder på Internet. Kartene er hentet fra en datamaskin på nettet.borrel@dhhalden.no